În conformitate cu prevederile art. 63 , alin. (3), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Primarul Municipiului Medgidia are obligaţia de a prezenta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu.
Întreaga activitate desfăşurată de aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia şi de serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Medgidia, a avut la baza aplicarea hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de actele normative în vigoare.

Sari la conținut