Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Medgidia

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1

Regimul general al Consiliului Local al Municipiului Medgidia ca autoritate a administraţiei publice locale

 

Art. 1 (1) Administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii și al consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit…

Descarcă: Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Medgidia