Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

1. cerere tip- semnată și ștampilată (după caz) – Cerere-certificat-de-urbanism / Cerere-prelungire-certificat-de-urbanism

2. act de proprietate al imobilului teren și/sau construcții – Copie

3. intabulare, fișă cadastrală și extrasul de carte funciară, actualizate la zi – extrasul de carte funciară să fie eliberat cu maximum 30 de zile înaintea depunerii certificatului de urbanism

4. memoriu justificativ- 2 exemplare

5. plan de încadrare în zonă- 2 exemplare – vizat de O.C.P.I.

6. plan de situație cu coordonate stereo 70 – 2 exemplare – scara 1/200, 1/500 ( sau 1/100, 1/1000, 1/2000, după caz)

7. fotografii – situație existentă

8. documentul privind achitarea taxei – copie

Sari la conținut