Protectia datelor

primaria-medgidia.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact de pe site.

Se consideră că orice informaţie furnizată de dumneavoastră reprezintă consimţământul expres ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale.

Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Site-ul primaria-medgidia.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.

– date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, cultural sau sociale;

– prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

– consimţământul persoanei vizate – orice manifestare de vointa, libera, specifica si informata prin care persoana vizata accepta sa fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc (vezi art. 2 lit. h din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 24.10.1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestora);

– operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri si expedierea acesteia:

  1. prin email la adresa : dpo@primaria-medgidia.ro
  2. prin posta la adresa  Strada Decebal nr35, Municipiul Medgidia, Judetul Constanta.

Actualizarea politicii de confidenţialitate

Instituția noastra îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia. Acordam cea mai mare importanta  aspectelor legate de confidenţialitate şi intenţionam să rămânem pe deplin conformati prevederilor legale  în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidenţialitate şi vom afişa noutăţile pe această pagină.

 

Sari la conținut