STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

În conformitate cu art. 38, alin.(2), lit.b din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, Consiliul local al municipiului Medgidia elaborează și aprobă, pe baza statutului-cadru stabilit prin O.G. nr.53/16.08.2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 96/18.03.2003, propriul statut.

Descarcă aici Statutul municipiului Medgidia.