În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu  reclamație administrativă, conform modelelor de mai sus, conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

În cazul în care reclamația se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate iniţial și, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută  în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.

Solicitantul care, dupa primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr.544/2001.

Sari la conținut