CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE – SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA

Municipiul Medgidia implementeaza, in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B – Cladiri publice, proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE – SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA”.

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea consumurilor de energie si al emisiilor de carbon la nivelul cladirilor publice aflate in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Medgidia, judetul Constanta, respectiv a cladirii Scolii gimnaziale nr. 3, din Localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr 44, lot 1, judetul Constanta, in care isi deruleaza activitata insitutita publica de invatamant „Scoala Gimnaziala Spiru Haret”.

Obiectivul specific al proiectului constă în
1. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII PUBLICE – SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET prin implementarea pachetului de masuri nr. 3 propus in cadrul Raportului de audit energetic, pachet de masuri ce a fost preluat si dezvoltat din punct de vedere tehnic in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii nr.07/2020 pentru obiectivul de investitie inclus in cadrul proiectului.. Sursele de verificare referitoare la indeplinirea obiectivului sunt reprezentate de: procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat cu admiterea receptiei si de certificatul de performanta energetica al cladirii emis dupa finalizare lucrarilor care va atesta faptul ca executarea lucrarilor a contribuit realmente la atingerea indicatorilor prevazuti in raportul de audit energetic referitori la scaderea consumurilor anuale de energie din surse neregenerabile, la scaderea emisiilor de CO2 si la cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile.
2. Informarea publicului privind Programul Operational Regional 2014-2020 si proiectul finantat in cadrul acestuia prin publicarea a doua comunicate de presa, initial si final in presa locala, realizarea si montarea a unui panou temporar si a unei placi permanente pe amplasamentul investitiei Indeplinirea acestui obiectiv concura la asigurarea vizibilitatii programului de finantare si a proiectului si evident la transferul de bune practici catre alte autoritati publice locale si catre comunitate in general privind importanta masurilor de eficientizare energetica a cladirilor in scopul reducerii emisiilor de gaze si scaderii consumului de resurse neregenerabile

Acesta va fi realizat prin următoarele acțiuni / măsuri:

1) Izolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 15 cm, din clasa de reactie la foc A1 , A2 s1, d0 sau cel putin B-s2;
2) Placarea termica a terasei cu 30 cm polistiren si refacerea placii, de la parter, de pe sol si termoizolarea cu 10 cm polistiren extrudat;
3) Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie;
4) Corpuri de iluminat noi cu tehnologie LED cu senzori de prezenta in bai si pe holuri;
5) Montare panouri radiante in bai cu termostat pentru incalzire;
6) Sistem de ventilare cu recuperare de caldura in grupuri sanitare;
7) Sistem de panouri fotovoltaice pentru necesarulde energie electrica al cladirii;
8) Sistem panouri solare pentru prepararea apei calde de consum,
9) Montare centrale termice noi;
10) Sistem de climatizare VRF functionand cu freon ecologic, datorita numarului redus de unitati exterioare;
11) Montarea de baterii sanitare cu senzori

Rezultatele proiectului: 1 clădire eficienta din punct de vedere energetic – Cladirea Scolii Gimnaziale SPIRU HARET

Data semnării contractului de finatare: 30.05.2022

Durata proiectului: pana la 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 11.442.990,90 lei inclusiv TVA din care:

9.173.598,30 lei nerambursabil (UE + buget de stat)
2.269.394,60 lei cofinanțare si cheltuieli neeligibile(buget local)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.