CREŞTEREA SIGURANŢEI PACIENŢILOR SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA – COD SMIS 2014+ 153880

Municipiul Medgidia implementează, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, proiectul „Creşterea siguranţei pacienţilor Spitalului Municipal Medgidia”.

Obiectivul General al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Municipal Medgidia, cu accent pe infrastructura de fluide medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

1) Creșterea siguranței pacienților internați în unitatea sanitară publică, prin derularea de lucrări de intervenție la infrastructura electrică și la infrastructura de fluide medicale.

Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului (2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) și generează un efect pozitiv pe termen lung, constă în derularea de lucrări de intervenție la infrastructura electrică, precum și la infrastructura de fluide medicale, cât și în facilitarea dotării unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu impact pozitiv asupra dezvoltării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare. Acest lucru va face ca unitatea sanitară să fie mai bine pregătită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, dar și în cazul unor viitoare amenințări pentru sănătatea publică.

2) Creșterea gradului de securitate la incendii, prin dotarea unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen.

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, care aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane, beneficiari de servicii medicale, oferind acestora servicii medicale îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente.

Rezultate așteptate prin implementarea proiectului:

  1. O documentație tehnică preliminară (expertiză tehnică, studii teren, audit energetic, SF), elaborată in conformitate cu legislația in vigoare.
  2. O serie de proceduri de achiziție publică, necesare pentru buna desfășurare a proiectului, derulate cu respectarea cuantumului pragurilor valorice aplicabile in cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național.
  3. O documentație tehnico-economică (Proiect Tehnic și Detalii de Execuție), elaborată in conformitate cu legislația în vigoare.
  4. O entitate publică supusă reabilitării și modernizării infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale de ventilare și tratare a aerului, precum și instalării de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală.
  5. Asigurarea serviciului de management al proiectului, incluzând atât scrierea cererii de finanțare, cât și inițierea, planificarea, execuția, controlul și monitorizarea implementării proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite cu resursele și în termenele stabilite prin contractul de finanțare.
  6. Asigurarea activităților minime obligatorii privind publicitatea proiectului prevăzute în MIV 2014-2020.
  7. Certificarea, de către un auditor independent, a cheltuielilor realizate la nivelul proiectului, prin realizarea unui raport de audit.

Data semnării contractului de finanțare: 24.08.2022

Durata proiectului: = 31 luni, în perioada 15 iunie 2021 – 31 decembrie 2023

Valoarea totală a proiectului: 10,638,346.76 lei (inclusiv TVA)

Valoare eligibilă: 10,638,346.76 lei

 

Comunicat de presa 14.12.2022 – Cresterea sigurantei pacientilor Spitalului Municipal Medgidia