CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE – CONSILIUL LOCAL DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA

Municipiul Medgidia implementeaza, in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B – Cladiri publice, proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE – CONSILIUL LOCAL DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reducerea consumurilor de energie si al emisiilor de carbon la nivelul cladirilor publice din patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale, Municipiul Medgidia, Judetul Constanta. In cladirea publica ce face obiectul proiectului, respectiv Cladirea din strada Decebal nr. 35, Medgidia isi desfasoara activitatea autoritatile administratiei publice locale, respectiv Consiliul Local (autoritate deliberativa), Primarul (autoritate executiva) si Aparatul de Specialitate al acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în :
1) Cresterea eficientei energetice a cladirii Consiliului Local din Municipiul Medgidia prin prin implementarea pachetului de masuri propus in cadrul Raportului de audit energetic, pachet de masuri ce a fost preluat si dezvoltat din punct de vedere tehnic in D.A.L.I nr.06/2020 pentru obiectivul de investitie inclus in cadrul proiectului, Astfel, executarea corespunzatoare a lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic autorizat ce se va elabora in stricta concordanta cu D.A.L.I antementionata va conduce la atingerea acestui obiectiv specific si implicit la indeplinirea obiectivului general al proiectului. Sursele de verificare referitoare la indeplinirea obiectivului sunt reprezentate de: procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat cu admiterea receptiei si de certificatul de performanta energetica al cladirii emis dupa finalizarea lucrarilor care va atesta faptul ca executarea lucrarilor a contribuit realmente la atingerea indicatorilor prevazuti in raportul de audit energetic referitori la scaderea consumurilor anuale de energie din surse neregenerabile, la scaderea emisiilor de CO2 si la cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile.
2) Informarea publicului privind Programul Operational Regional 2014-2020 si proiectul finantat în cadrul acestuia (obiective, activitati, rezultate) prin publicarea a doua comunicate de presa, initial si final în presa locala, realizarea si montarea unui panou temporar si a unei placi permanente pe aplasamentul investitiei. Realizarea acestui obiectiv va fi posibila prin implementarea corespunzatoare a activitatii de informare si publicitate si se va proba prin analiza si verificarea livrabilelor rezultate, a proceselor verbale de predare – primire si prestari servicii. Indeplinirea acestui obiectiv concura la asigurarea vizibilitatii programului de finantare si a proiectului si evident la transferul de bune practici catre alte autoritati publice locale si catre comunitate in general privind importanta masurilor de eficientizare energetica a cladirilor in scopul reducerii emisiilor de gaze si scaderii consumului de resurse.
.

Acesta va fi realizat prin următoarele acțiuni / măsuri:

1) termoizolarea fatadelor pe interior cu vata minerala bazaltica material ecologic, nontoxix, non-higroscopic, reciclabil si rezistent la foc;
2) termoizolarea planseul peste etajul 1 cu saltele din vata minerala ecologica in grosime de 20 cm;
3) termoizolarea placii de la cota +0.00 m a imobilului cu 5 cm de polistiren extrudat;
4) Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grile de ventilatie (tamplarie din lemn stratificat cu geam tripan);
5) corpuri de iluminat noi cu tehnologie LED cu senzori de prezenta in bai si pe holuri;
6) montare panouri radiante in bai cu termostat pentru incalzire;
7) sistem de ventilare cu recuperare de caldura in grupuri sanitare – tehnologie pasiva;
8) sistem de panouri fotovoltaice pentru necesarul de energie electrica al cladirii;
9) sistem panouri solare pentru prepararea apei calde de consum,.
10) montare centrale termice noi.

Rezultatele proiectului: 1 clădire eficienta din punct de vedere energetic – Cladirea Consiliului Local

Data semnării contractului de finatare: 18.05.2022

Durata proiectului: pana la 30.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 8.432.464,03 lei inclusiv TVA din care:

6.046.700,00 lei nerambursabil (UE + buget de stat)
• 2.385.764,03 lei cofinanțare si cheltuieli neeligibile(buget local)

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.