ACHIZIȚIE MOBILIER URBAN INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Achiziție mobilier urban inteligent în municipiul Medgidia, Județul Constanța”

 

UAT Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar a semnat contractul de finanțare nr. 145845 pentru proiectul „Achiziție mobilier urban inteligent în municipiul Medgidia, Județul Constanța””. finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Titlu apel – PNRR/2022/C10/I.1.2, RUNDA 1.

Obiectivul de investiții se încadrează în țintele privind asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și răspunde obiectivelor O1 si O2 din Componenta 10 – Fondul local, respectiv:

O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltare durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra- județean.

O2- Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  1. Asigurarea unor condiții civilizate și a unui nivel sporit de siguranță în terminalele de transport, parte componentă a infrastructurii de mobilitate urbană;
  2. Oferirea de servicii rapide și de calitate către cetățeni;
  3. Posibilitatea de supraveghere a zonei prin intermediul camerei de supraveghere montate în stație pentru descurajarea actelor de vandalism;
  4. Protejarea mediului prin montarea de pubele și utilizarea unor surse regenerabile de energie.

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE : 13.02.2023

DURATA PROIECTULUI – 18 luni

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI :  2.929.006,50 lei cu TVA