Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate

Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE (C.R.S.S.U) derulează proiectului

„Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea si implementarea de instrumente, mecanisme si politici publice adecvate”, cod SMIS 135880,

finanțat prin P.O.C.A. 2014 – 2020.

 

Obiectivul general

Consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului informatic propus prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Implementarea unui sistem informatic integrat, care să susțină simplificarea și optimizarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul municipiului Medgidia atât din perspectivă back-office, cât și front-office, inclusiv digitalizarea parțială a arhivei;
 2. Îmbunătățirea procesului decizional și a capacității de planificare strategică din cadrul UAT Medgidia prin elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD), documente strategice care să răspundă nevoilor și exigențelor de finanțare pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021 – 2027;
 3. Îmbunătățirea competențelor profesionale a personalului din toate nivelurile ierarhice din cadrul administrației publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

Rezultate așteptate prin implementarea proiectului

 1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 1- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
 2. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 2 – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 3 – Analiza diagnostic a nevoilor pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivel local realizată;
 4. Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 4 – Plan de acțiune pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor elaborat;
 5. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 5 – Platforma informatică și portal pentru cetățeni în cadrul serviciilor furnizate partajate, dezvoltate și implementate;
 6. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 6 – Documente retrodigitalizate din arhivă, care contribuie la eficientizarea activității funcționarilor publici;
 7. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 7 – 97 persoane care beneficiază de cursuri de formare.

Valoarea proiectului

Valoarea totală care face obiectului contractului de finanțare este 2.656.905,82 lei cu TVA, astfel:

 • Municipiul Medgidia – lider de parteneriat – 1.620.705,78 lei cu TVA, din care:
 • 1.588.291,69 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă (98 %)
 • 32.414,09 lei cu TVA cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)
 • CRSSU (Centru de Resurse în Domeniul Științelor Socio-Umane) – Partener – 1.036.200,04 lei cu TVA, din care: • 1.036.200,04 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă (98 %)
 • 20.723,84 lei cu TVA cofinanțarea eligibilă a partenerului (2%). Pentru informații suplimentare, vă aducem la cunoștință faptul ca vă puteți adresa Primăriei Municipiului Medgidia – Biroul Proiecte  – office@primaria-medgidia.ro / proiecte@primaria-medgidia.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Titlul proiectului: Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate, SIPOCA 854/MySMIS2014 135880

REZULTATE OBȚINUTE: 

 

 

Anunțuri - POCA