UAT Municipiul Medgidia a finalizat proiectul „Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate”

UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA în parteneriat cu ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE a finalizat proiectul „Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate”, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SMIS 135880, care s-a desfășurat pe o perioadă de 41 de luni, începând cu luna august 2021, în Municipiul Medgidia și are o valoare totală de 2.656.905,85 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în Consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficientei serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului informatic propus prin proiect.

Ca urmare a implementării proiectului, 97 persoane din care: Primar+Consileri – 20 persoane, personal cu funcție de conducere -17 persoane; personal de execuție – 60 de funcționari publici cu funcții de execuție și-au îmbunătățit competențele profesionale și au fost certificați în domeniul administrației publice.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la tel. 0726.251.752, sau la adresa de e-mail office@primaria-medgidia.ro sau accesați https://primaria-medgidia.ro/.