CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU, CORP ȘCOALA ȘI CORP SALĂ DE SPORT, MEDGIDIA

Municipiul Medgidia implementeaza, in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B – Cladiri publice, proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU, CORP ȘCOALA ȘI CORP SALĂ DE SPORT, MEDGIDIA”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în cele două corpuri ale Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu – Corp școală și Corp sală de sport, din Medgidia prin derularea de lucrări de intervenții cu scopul consolidării corpului Școală și termoizolării clădirilor, modernizării instalațiilor de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu peste 50% a mediei consumului anual de energie primară până la valori de sub 100 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră până la valori de sub 25 Kg/mp/an pentru corpurile Școală și Sală de Sport ale Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din municipiul Medgidia.

Acesta va fi realizat prin următoarele acțiuni / măsuri:

A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
D. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri
E. Lucrările de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
F. Lucrări CONEXE:

Rezultatele proiectului: 2 clădiri eficiente din punct de vedere energetic – corp Școala și corp Sală de Sport

Data semnării contractului de finatare: 10.07.2018

Durata proiectului: pana la 30.11.2023

Valoarea totală a proiectului: 6.801.466,29 lei inclusiv TVA din care:

• 5.452.227,44 lei nerambursabil (UE + buget de stat)
• 1.458.283,40 lei cofinanțare si cheltuieli neeligibile(buget local)

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.