CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă

Lansare proiect „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”

 

Municipiul Medgidia, in calitate de beneficiar, implementează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pilonul I Tranziția Verde, componenta C3 Managementul Deșeurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B Construirea de insule ecologice digitalizate proiectul cu titlul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară și contribuie la atingerea obiectivului general al programului de finanțare, respectiv accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România.

Scopul principal: sprijinirea comunității locale în vederea adaptării la un sistem de gestionare a deșeurilor eficient, necesar și modern prin înființarea și dotarea insulelor ecologice digitalizate.

Descrierea investiției – pentru eficientizarea sistemului de management al deșeurilor, Municipiul Medgidia intenționează să instaleze 50 de insule ecologice digitalizate care reprezintă un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a deșeurilor, accesul realizându-se pe bază de cartelă electronică.

Data semnării contractului de finanțare: 13.03.2023

Durata proiectului: până la 31.12.2024

Valoarea totală a proiectului: 4.349.674,32 lei cu TVA