CONSTRUIREA DE LOCUINȚE NZEB PLUS – PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă

Lansare proiect „Construirea De Locuințe nZEB Plus – Pentru Tineri În Municipiul Medgidia, Jud. Constanța”

 

Municipiul Medgidia implementează, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, proiectul nr.C10-12-108, intitulat ”CONSTRUIREA DE LOCUINTE nZEB PLUS – PENTRU TINERI IN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA”.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea calității vieții populației din municipiul Medgidia prin realizarea de investiții destinate îmbunătățirii condițiilor de locuire pentru tinerii aflați în dificultate.

Investiția își justifică necesitatea și oportunitatea în contextul global al dezvoltării municipiului, răspunzând nevoii stringente de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor. Dezideratul creării infrastructurii specifice locuințelor pentru tineri traduce un impuls comunitar firesc de a acorda șanse reale cetățenilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie și excluziune socială de a se menține activi în plan economic și social și implicit de a genera plus valoare pe termen mediu și lung în cadrul comunității.

Scopul principal: este acela de construi noi locuințe (două blocuri) pentru tinerii din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, acțiune care va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a categoriilor vizate. Rolul locuințelor este acela de contribui la incluziunea socială a beneficiarilor prin asigurarea condițiilor bune de locuit, care să faciliteze integrarea/reintegrarea acestora pe piața muncii, obținerea și menținerea unei stări de sănătate bune, acces adecvat și participare adecvată la educație și/ sau formare profesională și participare socială activă.

Descrierea investiției – Construirea a două imobile de locuințe colective cu un regim de înălțime de P+5E, amenajări și racord la uitilități pe o suprafață de 1.662 mp.

Clădirile nou-construite vor respecta reglementările urbanistice si vor conduce la îndeplinirea  obiectivului privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va confirma prin certificatele de performanță energetică.

Data semnării contractului de finanțare: 13.02.2023

Durata proiectului: 36 de luni

Valoarea totală a proiectului: 23.097.524,31 lei cu TVA