CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE LICEU TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din municipiul Medgidia, Județul Constanța”

 

UAT Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar a semnat contractul de finanțare nr. 27081 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din municipiul Medgidia, Județul Constanța”. finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, AXA 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică si reziliență în clădiri publice,  Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel – PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, RUNDA 1.

OBIECTIVUL SPECIFIC – îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

– Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră

– Scăderea consumului anual de energie din resurse neregenerabile

– Creșterea consumului de energie din surse regenerabile

 

SCOPUL PROIECTULUI  îl reprezintă implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru liceu care va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE : 07.03.2023

DURATA PROIECTULUI – 36 de luni.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :  9.409.609,13 lei cu TVA