În atenţia solicitanţilor de locuinţe sociale din municipiului Medgidia

  În vederea stabilirii „Listei de priorităţi pentru locuinţe sociale și din fondul de stat, aferent anului 2022„, persoanele care au figurat pe Lista de priorităţi a anului 2021 cȃt și persoanele care au depus în 2021 cereri pentru locuinţe sociale, au obligaţia să-și completeze dosarele cu următoarele documente pȃnă la data de 28.01.2022:

  • Acte doveditoare privind veniturile obţinute în ultimele 3 luni, pentru toţi membrii familiei (avederinţă de salariu, cupoane alocaţii, pensii, ajutoare sociale). Persoanele majore care nu pot face dovada unui venit, vor prezenta de la Fisc, adeverinţă din care să rezulte că acestea nu realizează venituri.
  • Certificat fiscal emis de Serviciul Taxe și Impozite al Primăriei Municipiului Medgidia, pe numele titularului cererii, certificat care să ateste că solicitantul de locuinţă socială nu înregistrează datorii la bugetul local.
  • Declaraţia notarială a titularului cererii și a tuturor persoanelor majore din familie, din care să rezulte că:
  1. nu deţin proprietăţi sau  nu au vândut o locuinţă după 1990;
  2. nu au sau nu au avut calitatea de chiriaș la o altă locuinţă din fondul de stat.
  • Copie acte  stare civilă (certificat de căsătorie, cărţi de identitate, certificate de naștere pentru persoanele sub 14 ani).
  • Copie certificat de sănătate ( certificat de handicap sau invaliditate ).
  • Copie acte doveditoare calitate beneficiar Legea nr.42/1990 și Legea nr.118/1990, veterani, văduve de război, repatriaţi.
  • Copie sentinţă definitivă de adopţie, dacă este cazul.
  • Copie hotărâre de încredinţare sau tutelă , dacă este cazul.
  • Copie diplome studii – ultima formă de învăţământ absolvită – soţ, soţie.

   

  Nerespectarea termenului mai sus menţionat, va duce la pierderea locului în „Lista de priorităţi pentru locuinţe sociale și din fondul locativ de stat aferentă anului 2022„.

   

  Relaţii suplimentare:

  DGDPP – Camera nr.1 ( Patrimoniu ), persoană de contact: DOMNICA  A.