Anunţ privind rezultatul la proba practică susţinută în data de 03.11.2021 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de execuţie vacant la D.G.D.P.P., Primăria Municipiului Medgidia

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul contractual de execuţie pentru care candidează Punctaj

 proba practică

Admis/Respins pentru proba interviu
CANDIDAŢI ADMIŞI

 

1. 12368/19.10.2021

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”

81,33

ADMIS

CANDIDAŢI RESPINŞI

 

1. 12462/21.10.2021

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”

ABSENT

 

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba interviu la data de 05.11.2021, ora 1000.

 

Afişat astăzi, 04.11.2021, ora  1130, la sediul D.G.D.P.P. – Primăria Municipiului Medgidia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia: www.primaria-medgidia.ro.