Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 17.09.2021 în vederea promovării în clasă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de ȋnregistrare atribuit dosarului de ȋnscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
 

1.

 

23629

 

Consilier asistent

Compartiment Colectare Creanțe Admis
 

2.

 

23628

 

Consilier asistent

Compartiment Colectare Creanțe Admis
 

3.

 

23630

 

Consilier asistent

 

Compartiment Agricol

Admis
 

4.

 

23632

 

Consilier asistent

Serviciul Organizare Evenimente Culturale Admis

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 septembrie 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi, 10.09.2021, ora 13,00  la sediul şi pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.

 

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMEN:

 

Preşedinte: Prunău Daniela – șef serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – şef serviciu

                   Curt-Veli Laura – şef serviciu

Secretar:   Buhuş Tudora – consilier superior