Anunț public privind faza de elaborare a Planului Urbanistic Zonal generat de imobil teren cu număr cadastral 109450 în baza avizului de oportunitate nr. 8/09.12.2020

Actualizare:

Cu privire la etapa de consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL – generat de imobil teren cu număr cadastral 109450 în baza avizului de oportunitate nr. 8/09.12.2020.

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare și informare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru faza de consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL – generat de imobil teren cu număr cadastral 109450 în baza avizului de oportunitate nr. 8/09.12.2020, având ca inițiator pe Badea Mihai Aurelian și Badea Mariana Manuela, elaborator – SC HOLIDAY D’SIGN CONSULT SRL

Materialele pot fi consultate la sediul autorității publice locale la Serviciul Urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în perioada 28.12.2020 – 19.01.2021, între orele 09.00 – 16.30.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere și la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

Consultare asupra propunerilor preliminare

 

Primăria Municipiului Medgidia inițiază consultarea publică a intenției de elaborare a Planului Urbanistic Zonal generat de imobil teren cu număr cadastral 109450 în baza avizului de oportunitate nr. 8/09.12.2020. Se urmărește reglementarea urbanistică pentru amplasarea construcțiilor și amenajarea terenurilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare PUZ – 21-25.12.2020;
  • Etapa elaborării propunerilor – consultare documentație 26.12.2020 – 19.01.2021;
  • Comunicare rezultate – 20.01.2021 – 24.01.2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni sau Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35, nr. tel. 0241/812.300.

Aviz de oportunitate

Intentie de elaborare