Informare privind noile prevederi ale Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 767/21.08.2020, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 224/126/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020.

În conformitate cu noile prevederi vă aducem la cunoștință că:

► utilizatorii de terenuri ale căror suprafețe de culturi agricole de primăvară au fost afectate de seceta pedologică în procent de 30% din suprafețele destinate producției agricole, pot depune înștiințările scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice, până cel târziu la data de 1 septembrie 2020, inclusiv;
► procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 septembrie, inclusiv.

Descarcă aici anunțul privind Regulamentul.