Anunț privind rezultatele interviului susţinut în data de 17.03.2023, ora 10.00, pentru ocuparea unor funcţii publice specifice, vacante, de execuție, de polițist local, Compartimentul Ordine și liniște publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (1) și art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul instituției Punctaj

 proba interviu

Rezultatul probei interviu
1.  193/15.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică  

98,67

 

Admis
2.  213/21.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică 89 Admis

 

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afișat astăzi, 17.03.2023, ora 13.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Andreea- Eugenia IVAN– consilier resurse umane