• Imaginea

  Actualizare date din 22/05/2019 Contracte

  Continua sa citesti!

  Contracte Achiziții Publice pentru Proiectul: Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich – actualizare date din 22/05/2019

 • Imaginea

  “Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 12.06.2019-14.06.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie …

  Continua sa citesti!

  “Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 12.06.2019-14.06.2019

 • Imaginea

  Condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris …

  Continua sa citesti!

  Scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă de asistent medical, la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în data de 03.06.2019 la sediul Primăriei din str.Decebal, nr.35

 • Imaginea

  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final   1.     Ceaușu Ionela …

  Continua sa citesti!

  Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 15.05.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

 • Imaginea

    Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj  proba scrisă Admis/Respins pentru proba interviu 1. CEAUȘU IONELA Consilier superior CAEDL 69 …

  Continua sa citesti!

  Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 15.05.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Medgidia