Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, în intervalul 22 – 24 noiembrie 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, în conformitate cu prevederile art. 618 alin.(10) – (19) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, după cum urmează:

Referent, III, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate: 1 post

Condiții generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din Codul Administrativ

Condiţii specifice:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Bibliografie:

 • Constituția României;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 • Legea nr. 273/2006, republicată,  privind  finanțele publice locale.

Atribuțiile postului:

 • Participarea la analiza și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Întocmirea dispozițiilor de plată zilnic, către casierie;
 • Centralizarea facturilor de la furnizori și înregistrarea în contabilitate;
 • Întocmirea notelor de recepție și înregistrarea în contabilitate de gestiune;
 • Înregistrarea bonurilor de consum, de transfer în contabilitate de gestiune;
 • Centralizarea și evidențierea obiectelor de inventar;
 • Evidențierea și înregistrarea mijloacelor fixe;
 • Întocmirea balanțelor analitice și sintetice a furnizorilor lunare, anuale;
 • Respectă cerințele de management al calității în Primăria Municipiului Medgidia;
 • Manifestă onestitate și confidență față de persoanele din exterior și interior cu care intră în contact;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitările conducerii primăriei, participând și la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații, proiecte;
 • Prezentele sarcini nu sunt limitate ele vor fi completate cu alte dispoziții verbale ale șefului ierarhic;
 • Îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;
 • Respectă codul de conduită și regulamentul intern al unităţii;
 • Respectă cerinţele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia;
 • Respectă atribuţiile pe linie de sănătate şi securitate în muncă.

 

Dosarele se depun la Primăria Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, Municipiul Medgidia, Județul Constanța, Birou Resurse Umane.

Proba scrisă va avea loc în data de 22 noiembrie, ora 10.00.

Termen de depunere al dosarelor: 23.10 – 11.11.2019.

Persoana de contact:  Mădălina – Adriana Arif

Functia: Șef Birou Resurse Umane

Tel: 0241 820800/Fax: 0241810619

 

Afişat azi : 23 octombrie 2019