Consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, până la data 24 iulie 2020.

Proiect de hotarare

Raport de specialitate

Metodologie

Cerere