SITUAȚIE CONȚINUT AUTORIZAȚII, CONFORM LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE – AUGUST 2023