SITUAȚIE CONȚINUT AUTORIZAȚII, CONFORM LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 17.10.2023 – 03.11.2023