Anunț amânare concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale, vacante, de referent IA (3 posturi) în cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Poliţia Locală a municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii nr. 60B, județul Constanța anunţă, amânarea din motive obiective, a concursului organizat, conform Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale, vacante,  de referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local (3 posturi), organizat iniţial:

  • 15 februarie 2023, orele 09.00: proba sportivă;
  • 20 februarie 2023, orele 09.00: proba scrisă;
  • interviul candidaţilor admişi se susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

astfel:

  • 28 februarie 2023, orele 11.00: proba sportivă – în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia;
  • 02 martie 2023, orele 09.00: proba scrisă proba scrisă – în Sala de spectacole a Casei de cultură ”I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța;
  • interviul candidaţilor admişi se susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Perioada de depunere a dosarelor s-a încheiat în data de 06.02.2023, iar selecția dosarelor a avut loc în 07.02.2023, iar dosarele înregistrare la concursul a cărui procedură a fost amânată se consideră valide, iar persoanele care au depus dosarele de concurs trebuie să iși exprime în scris intenția de a participa din nou la concurs cu noile date.

Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale, vacante,  de referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local, la noile date stabilite, se depun la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, strada Tudor Vladimirescu, nr.13,  la secretarul comisiei de concurs sau pe adresa de e-mail politia-locala@primaria-medgidia.ro, până la data de 20.02.2023 ora.16.00.

 

Prin acest anunţ venim în completarea celui pe afișat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri, precum și la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, municipiul Medgidia.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Poliţiei Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu nr. 13, municipiul Medgidia, secretarul comisiei de concurs și a comisiei de contestații, doamna Andreea-Eugenia IVAN, adresă e-mail politia-locala@primaria-medgidia.ro, telefon 0734984787.

 

Afişat astăzi, 13.02.2023, ora 11.00.

DECLARAȚIE intentia de a participa la concurs