Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.02.2023-proba scrisă, pentru ocuparea a trei funcţii contractuale, vacante, de referent IA din cadrul Poliției Locale Medgidia

Având în vedere prevederile art. 37 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Serviciul

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.  

75/30.01.2023

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local       ADMIS
2.  

116/06.02.2023

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

ADMIS

3.  

122/06.02.2023

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

ADMIS

4.  

123/06.02.2023

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local           ADMIS
5.  

124/06.02.2023

Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local,  

ADMIS

6.  

125/06.02.2023

Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local ADMIS
7.  

127/06.02.2023

Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local ADMIS
8. 129/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba sportivă în data de 15.02.2023, orele 09.00, în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia. Extrasul din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 231/15.12.2022 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme” îl puteți descărca de aici, sau le puteți găsi afișate la sediul administrativ, str. Tudor Vladimirescu nr. 13.

 

  • În cazul în care condiţiile meteo împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), desfășurarea probei se poate amâna conform art.63 și art.64  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Candidații vor fi anunțați de modificările care pot să apară.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, conform art.53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afișat astăzi, 07.02.2023, orele 14.00 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane