POLITICA ANTI-MITĂ

Principiile enunțate în prezenta politică reprezintă baza angajamentului UAT Municipiul Medgidia în ceea ce privește integritatea și etica în domeniul administrației publice locale. Prin această politică, Primarul solicită în mod explicit tuturor angajaților să adere la valorile fundamentale de integritate și transparență, să promoveze și să susțină o cultură a conformării cu prevederile legale prin care mita și corupția nu sunt tolerate.

Prin angajamentul de toleranță ZERO la acte de mită și corupție, UAT Municipiul Medgidia se asigură că fiecare încălcare raportată, detectată sau suspectată a prevederilor anti-mită și anti-corupție va fi evaluată și investigată. Astfel vor fi inițiate acțiuni disciplinare corespunzătoare în paralel cu sancțiunile specifice stabilite prin normele legale aplicabile.

Garantăm că nici un angajat nu va fi retrogradat din funcție, sancționat sau supus unor represalii pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire, activ sau pasiv, direct sau indirect, sau în cazul de raportare a unor acte de corupție, existente sau tentative. Încurajăm semnalarea unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii.

Aceste principii sunt susținute de implementarea unui Sistem de Management Anti-Mită în conformitate cu prevederile standardului internațional ISO 37001. Obiectivul strategic care trebuie atins și menținut în mod continuu reprezintă “Zero Incidente de Mituire”.

Ne angajăm să prevenim și să combatem într-un mod proactiv orice acte sau tentative de corupție. Realizăm acest lucru prin promovarea în rândul tuturor părților interesate, a principiilor de etică și integritate și a unui serviciu public liber de corupție.

UAT Municipiul Medgidia intenționează să devină un model de referință în domeniul administrației publice locale prin implementarea celor mai bune practici și standarde de prevenire și combatere a corupției. Vom face cele mai bune eforturi sa promovăm aceleași principii de etică și integritate în rândul tuturor partenerilor noștri, publici și privați. Ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a ne retrage din relații de colaborare dacă există indicii în ceea ce privește acte de corupție sau fraudă.

UAT Municipiul Medgidia se angajează să respecte cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și pe cele ale Sistemului de Management Anti-Mită și să își îmbunătățească continuu performanțele în acest domeniu.

Responsabilul Anti-Mită primește autoritatea, independența și instrumentele necesare coordonării și supervizării sistemului de management anti-mită.

UAT MM AM 01 Politica Anti-Mita