ANUNȚ DE PARTICIPARE – „Servicii de organizare pentru evenimentul “ Revelionul pensionarilor 2021-2022.”

Descrierea succinta a evenimentului: 

Primăria Municipiului Medgidia aspiră către o prezenţă crescută a artei şi a culturii în viața cotidiană, sub formă de experienţă şi consum cultural .

Primăria Municipiului Medgidia intenționează să ofere personaelor de varsta a treia dar si cetatenilor municipiului Medgidia un cadou de neuitat și, să organizeze o petrecere în noaptea dintre ani. Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor din incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” din Medgidia, pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane. Se doreste crearea unui eveniment festiv deosebit cu un program artistic diversificat pentru participantii la eveniment.

 

Obiectul prezentei achizitii il reprezinta realizarea urmatoarelor activitati:

 

  1. Servicii de amenajare interioara a Salii Sporturilor din incinta Complexului Sportiv Iftimie Ilisei , pentru organizarea evenimentului.

 

  1. Servicii scenotehnice, asigurare sunet si lumini la scena
  2. Servicii artistice pentru asigurarea programului artistic
  3. Servicii pirotehnice

Prestatorul va asigura focul de artificii la miezul noptii, care va avea o durata de minim 7 minute.

Alte servicii :

Cabine Photobooth cu decor – poze nelimitate pe tot parcursul serii (personal, manipulare, transport)

Prestarea serviciilor de transport, manipulare (montaj/demontaj) are loc in perioada 29.12.2021 – 03.01.2022.

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in:

 

  • organizarea Evenimentului Revelionul pensionarilor 2021 – 2022.
  • Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut (conform fisei de date)

Valoarea estimata a acestui contract este de: 335.900 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Buget Local.

Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii de organizare pentru evenimentul  “ Revelionul pensionarilor 2021-2022”, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de data de 10.12.2021, ora 12:00.”

 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.12.2021, ora 12.00.

 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/812.300, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 812.300 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 10.12.2021.

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 30 de zile  de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  secţiunea Anunturi.