Consultare publică – Măsura „Crearea de întreprinderi sociale de inserție”

GAL Urban Medgidia lansează în consultare, azi 06.07.2020, Ghidul pentru Măsura „Crearea de întreprinderi sociale de inserție” ce are ca scop sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție, vizând angajarea a minim 30 de persoane și construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială, bugetul fiind de 506.000,00 euro. Măsura cuprinde o intervenție de tip hard – POR (500.000 euro), care acoperă activitățile de construcție și dotare a infrastructurii întreprinderilor sociale de inserție, precum și o intervenție de tip soft – POCU (6.000,00 euro), cu scopul sprijinirii angajării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Relații la Sediul GAL sau tel.: 0771 468 517

Manager GAL : Melu Irimia