Consultare publică pentru proiectul de hotărâre “Aprobarea actualizării taxelor locale altele decât cele stabilite de Codul fiscal, începând cu data de 01 ianuarie 2020”

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru proiectul de hotărâre privind ““Aprobarea actualizării taxelor locale, altele decât cele stabilite de Codul fical, începând cu 01 ianuarie 2020” .

Materialele pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei (www.primaria-medgidia.ro) la rubrica Informații de interes public/Transparență decizională/Informare și consultare publică, precum şi la avizierele Primăriei Municipiului Medgidia.

Etapa consultării publice are loc începând cu data de  29 octombrie 2019.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înainta adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

RAPORT DE SPECIALITATE

ANEXA