P.U.Z. – EXTINDERE CORPURI C1 ȘI C2 CU UN CORP P+2E SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare și informarea publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru faza de elaborare a propunerilor P.U.Z. – EXTINDERE CORPURI C1 ȘI C2 CU UN CORP P+2E SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE, județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Podgoriilor nr. 21 Bis.

Inițiator: Cucicu Iancu și Mariana

Elaborator S.C. DALI PROIECT S.R.L.

Materialele pot fi consultate pe site-ul propriu al autorității publice locale (www.primaria-medgidia.ro) la rubrica „Informații de interes public/Transparența decizională/Informare și consultare publică”.

Etapa consultării publice are loc în perioada  14.10.2019 – 29.10.2019. Dezbaterea publică va avea loc în data de 29 octombrie 2019, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Medgidia. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

Consultare elaborare P.U.Z.

AVIZE

AVIZ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

REGLEMENTARI CUCICU

UTILITATI CUCICU

TITLU DE PROPRIETATE CUCICU

CUCICU SIT EXISTENTA

ACT DE ALIPIRE

CERTIFICAT DE URBANISM

ORDINEA DE ZI