Anunț public privind etapa deciziei de încadrare – str. Cocorilor

  MUNICIPIUL MEDGIDIA reprezentat prin primar VALENTIN VRABIE, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 35, județul Constanța, titular al proiectului: MODERNIZARE STRADA COCORILOR (TRONSON 1 + TRONSON 2) DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, propus a fi amplasat în municipiul Medgidia, str. Cocorilor, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI,

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic între orele 9 – 13 precum și la următoarea adresă de  internet: http://apmct.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

   

   

   

  Se afișează la Consiliul Local, la sediul beneficiarului, în locuri de afișare publică și pe pagina de internet a beneficiarului. Un exemplar, cu nr./data de intrare de la Consiliul Local se depune la APM Constanța – în original.

  ANUNT PUB. LOC. E.D.I. – str. Cocorilor