Şedinţă de consiliu la Medgidia

Joi, 27 aprilie 2017, consilierii locali din Medgidia s-au întrunit în ședință ordinară spre a dezbate și a vota cele 10 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Toate proiectele au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise. La primul punct a fost aprobat contul de încheiere al exerciţiului bugetar al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pentru anul 2016. Structura bugetului local la încheierea exerciţiului bugetar, întocmită în conformitate cu Ordinul nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, este următoarea: la venituri: prevederi bugetare definitive – 80.258.956 lei, încasări realizate – 63.847.238 lei iar la cheltuieli: – prevederi bugetare definitive – 80.316.496 lei, efectuate – 63.332.799 lei. La data de 31 decembrie 2016 a rămas un excedent bugetar în cuantum de 571.979,78 lei reprezentând suma excedentului bugetar înregistrat din anii precedenţi şi cel înregistrat în anul 2016. Plăţile au fost efectuate în limita creditelor bugetare aprobate, pe destinaţii stabilite, respectându-se reglementările în vigoare.

La punctul 2 s-a aprobat modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Medgidia. Poliţia locală prevede un număr 84 de posturi, din care ocupate sunt 73.

Consilierii locali au aprobat repartizarea unei unităţi locative situate în bloc ANL, precum şi aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia.

În şedinţa lunii aprilie au fost aprobate proiecte de hotărâre privind vânzarea şi respectiv închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Medgidia.