Ședință ordinară – 15 decembrie 2016

Proiectele şedinţei ordinare pe luna decembrie – aprobate în totalitate

Joi, 15 decembrie, la Medgidia a avut loc şedința ordinară a lunii decembrie. Pe ordinea de zi au fost înscrise 9 proiecte de hotărâre iniţiate de primarul Valentin Vrabie. Proiectele au fost aprobate în totalitate. Consiliul local a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Socaciu Zuleiha ca urmare a demisiei şi de declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social Democrat. A fost validat mandatul primului supleant înscris pe lista PSD, în persoana doamnei Dardac Zoe Mihaela.

În şedinţa de joi seara a fost aprobată şi rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016. Rectificarea constă în suplimentarea prevederilor capitolelor “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 1.256.000 lei şi a capitolelor “Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind subvenţia pentru încălzirea locuinţelor cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social” cu suma de 35.800 lei. Capitolul “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se suplimentează cu suma de 320.000 lei”. Consilierii locali au votat şi proiectul de hotărâre de actualizare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Medgidia, proiectul de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului.

Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost aprobarea preluării din exploatarea S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. Medgidia a unor bunuri mobile (hidrofor bloc 50) ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia şi transferul acestora în exploatarea S.C RAJA S.A.