27.10.2016 – ȘEDINȚA ORDINARĂ

Un număr de 10 proiecte de hotărâri aprobat în ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia pentru luna octombrie 2016

 

Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit joi, 27 octombrie 2016 în ședința ordinară a lunii octombrie. Cele 10 proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi, au fost aprobate în totalitate.

Printre acestea se află proiectul privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația ”Zâmbet și Culoare” Medgidia a unei părți din imobilul situat în Medgidia, str. Republicii, nr.56, în vederea realizării Centrului de zi ”Zâmbet și Culoare”, pentru copiii/tinerii cu dizabilități din municipiul Medgidia și zonele limitrofe. Prin aprobarea acestui proiect se are în vedere promovarea și sprijinirea activităților din domeniul social, în vederea scăderii riscului de abandon și excluziune socială a persoanelor defavorizate.

Totodată s-a aprobat vânzarea prin licitație publică, a imobilului teren, domeniu privat al municipiului, în suprafață de 304 mp, situat în Medgidia, str.Viorelelor, nr.55A, cu destinația construire locuință individuală, în vederea utilizării eficiente a terenurilor proprietate privată a municipiului.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind repartizarea unor unități locative situate în blocul ANL, în conformitate cu lista de priorități 2016.

Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren în condițiile Legii nr.15/2003 a fost aprobat pentru un număr de 3 tineri aflați pe lista de priorități 2016.

 

 

Compartimentul de Relații Publice și Presă

28.10.2016