ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Servicii de organizare a evenimentului „Ziua Femeii”

Nr. 10270 / 07.03.2024

 ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresă: Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, Cod poștal 905600

Adresă depunere oferte: Medgidia, str. Olteniei, nr. 1, județul Constanța, Cod poștal 905600

Adresă e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812.300, fax 0372/891.002

DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a evenimentului „Ziua Femeii”

TIP CONTRACT: Prestări servicii

CODURI CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev. 2)

55300000-3 – Servicii de restaurant și de servire a mâncării (Rev.2)

55310000-6 – Servicii de restaurant cu ospătari (Rev.2)

92312000-1 – Servicii artistice (Rev.2)

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „Cel mai bun raport calitate – preț”, unde:

  • Prețul ofertei (F1) – 40 puncte;
  • Facilitățile tehnice ale locației în care se va desfășura evenimentul (F2) – 20 de puncte;
  • Program artistic propus (F3) – 20 de puncte;
  • Numărul de ospătari care vor servi participanții la eveniment (F4) – 20 de puncte.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: nr. 6978 / 15.02.2024, în conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin.(1) lit. d), cuprinsă în intervalul 270.120 lei până la 3.701.850 lei, deoarece valoarea estimată a achiziției a fost de 600.000 lei fără TVA.

NUMĂR OFERTE DEPUSE: 1

VALOARE ÎNCHEIERE CONTRACT: 561.234,06 lei fără TVA

CÂȘTIGĂTOR: Asocierea SC LA CHIFTEA DELIVERY SRL – SC DIAMOND PALACE EXCLUSIVE SRL – SC HERMES SRL –  SC POSEIDON FORTE SRL – SC RIX & GEO FOOD SRL – SC BALLROM YANIS SRL, reprezentată prin liderul de asociere – SC LA CHIFTEA DELIVERY SRL, cu sediul în județul Constanța, localitatea Medgidia, str. Șoseaua Constanței, nr. 8G, lot 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1865/2015, CUI: RO34923736.