Anunț privind rezultatele finale la concursul organizat în data de 20.02.2024 în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacantă de medic stomatolog la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 20.02.2024  în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacantă de medic stomatolog la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

  

Nr. crt. Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcția contractuală

 

Compartimentul Punctajul final al  probei scrise Punctajul final

al  probei practice

Punctaj FINAL

al  concursului

 

Rezultatul

(admis/respins)

 

1.

 

5855/08.02.2024

 

Medic stomatolog

Compartiment Asistență Medicală Școlară  

53,33

 

73

63,17  

Admis

 

2.

 

5354/06.02.2024

 

Medic stomatolog

Compartiment Asistență Medicală Școlară 51,33 50 50,67  

Respins

 

3.

 

5876/08.02.2024

 

Medic stomatolog

Compartiment Asistență Medicală Școlară 51,50 35 43,25  

Respins

 

 

 

 Secretar comisie:  Buhuş Tudora – consilier superior

 

 

 

 

Afişat astăzi, 29.02.2024, ora 10,00  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.