Anunț privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 20.02.2024 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic stomatolog la compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Nr. Crt.

Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcţia contractuală pentru care candidează Compartimentul Punctaj probă practică

Admis/Respins pentru proba practică

1. 5354/06.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară  50 Admis
2. 5855/08.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 73 Admis
3. 5876/08.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 35 Respins

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba practică numai candidații care au obținut punctajul minim de promovare de 50 de puncte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afişării rezultatului la proba practică, respectiv până la data de 27.02.2024, ora 10.00 care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul din str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța.

 

Secretar comisie :   Buhuş Tudora – consilier superior

 

 

Afişat astăzi, 26.02.2024, ora 10.00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.