Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20.02.2024 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic stomatolog la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Nr.

Crt.

Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcţia contractuală pentru care candidează Compartimentul Punctaj probă scrisă Admis/Respins pentru proba practică
1. 5674/07.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 21,75 Respins
2. 5567/07.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 13 Respins
3. 5577/07.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 29,08 Respins
4. 5855/08.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 53,33 Admis
5. 5354/06.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 51,33 Admis
6. 5876/08.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 51,5 Admis
7. 5644/07.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară Nu s-a prezentat la proba scrisă
8. 5679/07.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară Nu s-a prezentat la proba scrisă
9. 5970/08.02.2024 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară Nu s-a prezentat la proba scrisă

 

  • Sunt declarați admiși la proba scrisă numai candidații care au obținut punctajul minim de promovare de 50 de puncte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afişării rezultatului la proba scrisă, respectiv până la data de 21.02.2024, ora 16,30 care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul din Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța.

 

Secretar comisie :     Buhus Tudora – consilier superior

Afişat astăzi, 20.02.2024, ora 16.30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.