Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare – Plan Urbanistic Zonal – Reglementare și Instituire Subzona pentru activități comerciale, economice, de producție și servicii

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal – Reglementare și Instituire Subzona pentru activități comerciale, economice, de producție și servicii generat de imobilele situate în Jud. Constanta, mun. Medgidia, str. Independentei nr. 12D, nr. 12B Lot 1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, nr. 12 Lot 4/2, nr. 12 Lot 3/2, nr. 12 Lot 8, nr. 12, nr. 12 Lot 11, nr. 12, nr. 12 Lot 7, nr.12 Lot 5, nr. 12 Lot 6/1/1, nr. 12 Lot 6/2/1, nr. 12 Lot 9, nr. 12 Lot 4/1, nr. 12 Lot 3/1.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ până la data de 12.01.2024.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Olteniei, nr. 1 – Serviciul Urbanism.

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ