Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 14.12.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj proba interviu Admis/Respins pentru proba interviu
1. 35419/17.11.2023 Consilier I/ superior Biroul Juridic 97,67 Admis

 

Secretarul comisiei de concurs:  Buhuş Tudora  –  consilier superior –  Serviciul Resurse Umane, SSM

 

  • Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

Afişat astăzi, 15.12.2023, ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia