Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 14.12.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj proba scrisă Admis/Respins pentru proba interviu
1. 35419/17.11.2023 Consilier I/ superior Biroul Juridic 88,8  

Admis

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 14.12.2023, ora 14,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter, conform art. 56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secretar comisie concurs: Buhuş Tudora – consilier superior Serviciul Resurse Umane, SSM

                

 

Afişat astăzi, 14.12.2023, ora 13,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia