Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2023 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic stomatolog la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Nr.

Crt.

Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcţia contractuală pentru care candidează Compartimentul Punctaj probă scrisă Admis/Respins pentru proba practică
1 36167/21.11.2023 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 39,33 Respins
2 37510/29.11.2023 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 31,08 Respins
3 37209/28.11.2023 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară 27,66 Respins
4 37256/28.11.2023 Medic stomatolog Compartiment Asistență Medicală Școlară Nu s-a prezentat la proba scrisă

 

  • Sunt declarați admiși la proba scrisă numai candidații care au obținut punctajul minim de promovare de 50 de puncte.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afişării rezultatului la proba scrisă, respectiv până la data de 13.12.2023, ora 16.00 care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul din Republicii, nr. 9, bl. G2, municipiul Medgidia, județul Constanța.

 

Secretar comisie : Lazăr Marioara – consilier superior

 

Afişat astăzi, 12.12.2023, ora 16,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.