ANUNȚ DE ATRIBUIRE – „SERVICII DE REVITALIZARE URBANĂ PRIN ARTĂ MURALĂ STRADALĂ”

Nr. înreg: 33247/30.10.2023

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, județul Constanța, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812.300, fax 0241/810.619

DENUMIRE CONTRACT: „SERVICII DE REVITALIZARE URBANĂ PRIN ARTĂ MURALĂ STRADALĂ

TIP CONTRACT: PRESTĂRI SERVICII

CODURI CPV:

92312240-5 – Servicii prestate de artiști

92311000-4 – Opere de artă

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate – preț

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Nr. 29755/29.09.2023, în conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsă în intervalul 135.060 lei până la 3.636.150 lei, deoarece valoarea estimată a achiziției este de 250.717 lei fără TVA.

NUMĂR OFERTE DEPUSE: 1

VALOARE ÎNCHEIERE CONTRACT: 249.260 lei fără TVA

CÂȘTIGĂTOR: SC YESDA EVERYTHING SRL: CUI  43050126, cu sediul în municipiul Câmpulung Muscel, județul Argeș.