PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 28 septembrie 2023, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 171/14.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie – decembrie 2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 172/14.09.2023 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație ale unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul școlar 2023 – 2024.
 3. Proiect de hotărâre nr. 173/14.09.2023 privind aprobarea aderării comunei Maia din județul Ialomița la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 174/14.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 20500 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111139 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111139, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. 14A, jud. Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 175/14.09.2023 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.
 6. Proiect de hotărâre nr. 176/18.09.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 7. Proiect de hotărâre nr. 177/18.09.2023 pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Medgidia nr. 1233/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Medgidia, în sumă de 4.005.119,78 lei la data de 31.12.2022.
 8. Proiect de hotărâre nr. 178/18.09.2023 pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Medgidia nr. 1235/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare a unităților de învățământ, la data de 31.12.2022, modificată prin Dispoziția nr. 1247/2023.
 9. Proiect de hotărâre nr. 179/19.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 464 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111111 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111111, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 2A BIS, jud. Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 180/19.09.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 11A, jud. Constanța, având număr cadastral 104543 și înscris în C.F. nr. 104543, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Proiect de hotărâre nr. 181/20.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 519 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111092 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111092, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 2B BIS, jud. Constanța.
 12. Proiect de hotărâre nr. 182/21.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 431 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111064, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța.
 13. Proiect de hotărâre nr. 183/21.09.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 299 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, jud. Constanța, având număr cadastral 103581 și înscris în C.F. nr. 103581, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre nr. 184/22.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1242 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110873 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110873, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2, jud. Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 185/22.09.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 753 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111038 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111038, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/2, jud. Constanța.
 16. Proiect de hotărâre nr. 186/26.09.2023 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.
 17. Proiect de hotărâre nr. 187/26.09.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.  10646/21.09.2023.
 18. Proiect de hotărâre nr. 188/26.09.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 37 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Silozului, nr. 32F, jud. Constanța, având număr cadastral 108805 și înscris în C.F. nr. 108805, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre nr. 189/27.09.2023 privind  aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea – Sală Multifuncțională și Bazin Olimpic  din cadrul Complexului Sportiv Iftimie Ilisei, municipiul Medgidia”.
 20. Proiect de hotărâre nr. 190/28.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 21. Proiect de hotărâre nr. 191/28.09.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/25.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia