Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 27.09.2023 în vederea promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Nr

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins pentru proba interviu
 

1.

 

27933/14.09.2023

 

Consilier I/ asistent

Compartiment Petiţii

şi Transmitere Date

Mijloace de

Transport

85,33 Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretariat comisie concurs: Buhuş Tudora – consilier superior

 

Afişat astăzi, 28.09.2023, ora 10.00 la sediul din strada Republicii, nr. 9, bl. G2, Parter și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.