Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 27.09.2023 în vederea promovării în clasă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

 

Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor
1.  

27933/14.09.2023

 

Consilier I/ asistent  

Compartiment Petiţii şi Transmitere Date Mijloace de Transport

 

 

Admis

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27 septembrie 2023, ora 10.00, la sediul din str. Republicii, nr. 9, bl. G2, Parter.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretariat comisie concurs: Buhuş Tudora – consilier superior

 

Afişat astăzi 25.09.2023, ora 16.00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.